Motor

Dijagnostička provera automobila u radionicama Bosch Car Service koncepta

 

Kompjuterizovana dijagnostika automobila u Bosch Car Service radionicama pružiće vam pravu sliku o tome kako vaše vozilo radi. Analiza kvarova sa najnovijom dijagnostičkom opremom, podešavanje za optimalne performanse i emisije štetnih gasova, za sva uobičajena vozila i sisteme upravljanja motorom, osoblje u radionici obučeno do naprednog nivoa.

Zamislite da li bi vam vozilo zaista moglo reći šta nije u redu sa njim. Pa, ovih dana mnogi od njih mogu, zahvaljujući kompjuterizovanoj dijagnostičkoj proveri automobila.

Stručnjaci za računarsku dijagnostiku automobila

Posao dijagnostikovanja problema u vezi sa motorom transformisan je poslednjih godina, budući da se moderna vozila sve više kontrolišu i nadgledaju pomoću ugrađenih sistema upravljanja. Jedna od najmoćnijih tehnika na repertoaru radionice danas je direktna komunikacija sa ovim računarom onboard i postavljanje upita za podatke o učinku. To ne zahteva samo naprednu tehnologiju već i analitičke veštine na stručnom nivou, poput onih koje ima osoblje radionice Bosch Car Service koncepta.

 

Dijagnostička provera motora ne zahteva rastavljanje ili fizički pregled komponenata, tako da ceo proces ne traje više od jednog sata. Osoblje Bosch Car Service radionica će vam tada dostaviti ceo izveštaj koji pokazuje koje probleme ima vaše vozilo – ako ih ima. Budući da se ove informacije zasnivaju na određenim parametrima iz više tačaka unutar samog motora, možete imati apsolutno poverenje u pouzdanost dijagnoze.

 

Naši dijagnostički sistemi omogućavaju podešavanje nekih parametara motora ako je potrebno, ali takođe ćemo pružiti jasne specifikacije i cene za sve druge radove koji su potrebni da bi se vaše vozilo vratilo u ispravno stanje.

Šta vam može reći dijagnostička provera automobila?

Dijagnostička oprema koju koriste Bosch Car Service radionice može se nositi sa skoro svim modernim vozilima. Njena sposobnost da govori jezik različitih sistema upravljanja motorom i da izvadi detaljne dijagnostičke informacije je bez premca.

 

Jedna od najvažnijih oblasti u kojoj može doprineti dijagnostička provera automobila kompanije Bosch je istraživanje problema sagorevanja. Sagorevanje je osnovni proces motora – to je metoda kojom se gorivo pretvara u kretanje napred. Na to utiče veliki broj promenljivih te je izuzetno složeno utvrđivanje efikasnosti procesa u vašem motoru. Srećom, mnogim od tih faktora danas upravlja sistem upravljanja motorom – od količine ubrizganog goriva do trenutka paljenja. Da bi kontrolisao te ulaze u proces sagorevanja, sistem upravljanja će nadgledati i evidentirati informacije sa uređaja za povratnu spregu u različitim delovima vozila, uključujući senzore temperature i emisije. Dakle, korišćenjem opreme za dijagnostiku motora da bi saznao šta je uradio onboard računar, kvalifikovani tehničar može da stekne detaljan utisak o poteškoćama koje vozilo ima i kako pokušava da se nosi sa njima.

 

Pored podataka o performansama motora, dijagnostička provera imaće pristup informacijama koje se odnose na performanse raznih drugih komponenata. To će često uključivati stavke kritične za bezbednost, poput kočnica.

Kada treba da zatražim dijagnostički pregled automobila?

Mnogo problema koje su radionice Bosch Car Service koncepta istraživale u dijagnostičkoj proveri automobila, vozač prvi put primeti kada se na ekranu računara u vozilu pojavi lampica upozorenja motora i poruka. Uopšteno govoreći, ove poruke nisu naročito korisne. One mogu da sadrže kod greške, ali to laiku neće imati smisla. Čak i za stručnjaka, to je samo polazna tačka za istraživanje stvarne prirode problema.

 

Bez obzira da li ste u automobilu primetili indikatore problema ili primetili neki drugi simptom sumnje na neispravnost motora, vaš inženjer u Bosch Car Service radionici će priključiti vaše vozilo na dijagnostičku opremu i započeti detaljno analiziranje relevantnih podataka, koristeći njihovu naprednu obuku i iskustvo da biste znali koja područja treba pogledati i koje obrasce očekivati u normalnim i vanrednim okolnostima.